Goedkeuringseisen AVS dekhengsten

AVS LIJST VAN ONGEWENSTE VETERINAIRE GEBREKEN, ERFELIJKE GENETISCHE MUTATIES EN SPERMAKWALITEIT VOOR HENGSTEN T.B.V. EEN AVS LICENTIE VOOR DE DEKDIENST

De volgende onderdelen worden onderzocht:

Aan de Faculteit Diergeneeskunde te Utrecht:
 • Over- of onderbijter
  • Indien bij een normaal gesloten mond (centrale occlusie) meerdere antagonerende
   elementen geen contact maken
 • Harde beenspat
  • röntgenologisch spatonderzoek (6 foto's) met een slechtere uitslag dan klasse 2
 • Aanwezigheid van een ernstig afwijkende hoefvorm
  • waaronder bokhoef en varianten daarvan
 • Te lage spermakwaliteit
  • niet minimaal klasse “matig”, zijnde een minimum van 1000 totaal normaal bewegende spermacellen, minimaal 30% levende cellen en minimaal 30% normaal gebouwde cellen
 • Abnormaal ontwikkeld geslachtsapparaat
  • buiten andere te constateren afwijkingen, geen twee normaal ontwikkelde testikels of wanneer de onderlinge afwijking in volume meer dan 50% is
Aan het van Haeringen Laboratorium te Wageningen
 • SCID 
  • DNA Mutatie
 • CA 
  • DNA mutatie 
Alleen DNA mutatietesten die via het stamboekkantoor zijn aangevraagd kunnen worden uitgevoerd op reeds geïdentificeerde en namens het AVS opgeslagen DNA stalen 

Het AVS erkent, eventueel met terugwerkende kracht en via een schriftelijk verzoek van de eigenaar, iedere CA of SCID uitslag van paarden, mits deze is uitgevoerd op reeds - of - nadien geïdentificeerde DNA stalen

DNA patronen benodigd voor identificatie op een secundair laboratorium, mogen door dat betreffende laboratorium worden opgevraagd via het stamboekkantoor die hier alle medewerking aan zal verlenen

Alle kosten van het achteraf identificeren van DNA stalen, omdat de test initieel niet was aangevraagd via het AVS stamboekkantoor, zijn geheel voor rekening van de eigenaar van het paard

Iedere hengst die SCID- en/of CA vrij zou moeten zijn vanwege aantoonbaar vrije ouderdieren, wordt op kosten van het stamboek alsnog aan de van toepassing zijnde DNA mutatie test onderworpen als waarborg voor de licentie en als steekproef voor de populatie

Afkeuring voor een AVS deklicentie zal geschieden conform artikel 19.1 van het keuringsreglement
 
DE HENGST MOET GEKEURD ZIJN OP DE EXTERIEURPREMIEKEURING:

 • Twee keer per jaar traht het AVS een exterieurpremiekeuring te organiseren alwaar een hengst geprimeerd kan worden. Inschrijven kan via het inschrijfformulier van de betreffende show Aan de hand van een lineair scoreformulier worden ruim 70 onderdelen van het paard beoordeeld op type en conformatie door een driekoppige jury. Indien het gehele veterinaire- en DNA traject is afgerond, zal aldaar een "onvoorwaardelijke" exterieurpremie worden gegeven. Deze scorelijst wordt uitgereikt aan de eigenaar van de hengst en zal conform het keuringsreglement worden gepubliceerd op de respectievelijke pagina van de hengst op de AVS website. In principe hoeft een hengst maar één keer geprimeerd te worden. Indien de eigenaar denkt dat de hengst een hogere premie kan behalen, dan is hij één keer per kalendarjaar gerechtigd om terug te komen voor een herkeuring. Op een herkeuring kan de premie alleen gelijk blijven of stijgen maar nooit dalen. Hengsten die een 1e premie krijgen van de jury krijgen zijn uitgesloten voor herkeuring en ontvangen voor deze hoogste waardering van het exterieurpredicaat "Ster". Op de jaarlijkse National Championship show wordt aan deze hengsten het Sterlint uitgereikt.
 • Hengsten mogen, indien gewenst, eerst naar de exterieurpremiekeuring komen alvorens aan het veterinaire en DNA keuringstraject te beginnen, om een "voorwaardelijke" exterieurpremie in ontvangst te nemen. Deze wordt slechts mondeling door de jury medegedeeld en er wordt geen juryrapport afgegeven. Hengstenhouders kunnen een "voorwaardelijke" exterieurpremie verzilveren tot een "onvoorwaardelijke", door binnen twee kalenderjaren, gerekend vanaf het begin van het jaar waarin de voorwaardelijke exterieurpremie is gegeven, het veterinaire en DNA keuringstraject alsnog met succes af te ronden.
Onderstaand enkele richtlijnen voor de keuring aan van de Faculteit te Utrecht en het adres:
 • Men kan zich op weekdagen vanaf 11.00 uur telefonisch aanmelden bij de Hoofdafdeling Gezondheidszorg Paard (HGG), discipline Voortplanting en wel op telefoonnummer: 030-2531188.
 • Het telefonisch aanmelden is voor het maken van de afspraak. Ook kunnen hier nadere inlichtingen worden verkregen. Een afspraak kan meestal op een termijn van enkele dagen.
  Het bezoekadres is: Yalelaan 12, 3584 CM Utrecht
 • Rekening: de financiële administratie van de HGP stuurt een rekening naar het adres waarop de hengst bij aanbieding alhier is ingeschreven.
 • Eigenaren dienen bij het aanbieden van de hengst het paspoort en  (een kopie van) de stamboekpapieren van de betreffende hengst mee te nemen.
 • Eigenaren worden geadviseerd om de te onderzoeken hengst in de weken voorafgaande aan het sperma-onderzoek enkele keren te laten dekken. Echter, laat de hengst in de laatste 5 dagen voor het sperma-onderzoek niet meer dekken.
 • Kosten incl. BTW voor het onderzoek te Utrecht zijn:
  • Veterinaire keuring (Overbeet/Onderbeet/Afwijkende hoefstanden): € 54,45
  • Sprongfoto's (8): € 234,09
  • Sperma- en geslachtsappaarat onderzoek: € 323,78
  • Indien de hengst reeds een AVS röntgencertificaat heeft of wil aanvragen, vervallen de sprongfoto's.