<< Terug naar nieuws overzicht

Eindejaars Nieuwsbrief 
Eindejaarswens

Allereerst willen wij u allen hele prettige feestdagen en een voorspoedig 2018 toewensen!
Bij deze ontvangt u de laatste Digitale Nieuwsbrief van het AVS van dit jaar.  Door een verhuizing van onze website zijn er nog steeds problemen met het bereiken van alle leden die zich ingeschreven hebben voor de Digitigale Nieuwsbrief. Wij draaien de mailings nu op 2 afzonderlijke systemen. Het is dus mogelijk dat u deze Digi NB twee keer ontvangt. We hopen deze problemen z.s.m. op te lossen.
 

 
Voorlopige evenementen kalender van 2018

Zoals u van ons gewend bent ontvangt u bij deze de 2018 kalender.
Wij zijn verheugd u een uitbreiding van het showpallet aan te bieden met een tweede Nationale C show en een Europese show onder de vlag van het AVS en een geheel weekend voor de National Championship show.  Verder is er het voornemen om een aantal pleasure clinics en wedstrijden te organiseren i.c.m. met andere evenementen. Van deze en eventuele andere wijzigingen houden wij u uiteraard op de hoogte via de evenementenagenda op de AVS website! 
 
21 mrt ALV
28/29 apr Tulip Cup Holland Internationale B Show
In Hand Classes
Pleasure Classes
10 mei 
AVS Hemelvaartdressuur
Pleasure Clinic
26/27 mei
Arabian Horse Weekend - Nat  C Show, Int C Show en Al Jassimya Amateur Challenge
In Hand classes
Pleasure Classes
Trail
17 juni 
AVS ledendag
Pleasure clinic en aansluitend Pleasure wedstrijd
29jun - 1jul Arabissimo 
21 juli
AVS D show & AVS Dressuur
In hand Classes
18 - 19 aug    AVS Nationale C Show & AVS Eurozone Cup Eur show
In hand Classes
Pleasure classes
8/9 sept AVS NK Show & NK dressuur
In hand Classes
Pleasure Classes
 
 


OAAM test nu ook in het DNA combi / veulen pakket

Zoals eerder vermeld in het AVS magazine is er nu ook een genetische test voor het dragerschap van OAAM, een erfelijke aandoening waar bij lijders van deze aandoening een ernstige vergroeiing van de eerste nekwervels hebben.  Via het van Haeringen laboratorium kan deze test als optie worden meegenomen bij de ouderschapsbepaling/combipakketten voor €7,50 extra. Een losse test kost ca. €40. Voor een link naar het artikel over OAAM op de AVS website klik HIER
 

 
Wijzigingen in de tarievenlijst voor 2018
Onlangs is bekend gemaakt dat de BTW landbouwregeling per 1 januari a.s. afgeschaft zal worden.
Onder deze landbouwregeling viel ook de paardensector waardoor we het lage BTW tarief van 6% aan konden houden. Met de afschaffing van deze regeling zal het AVS vanaf 1 januari a.s. haar diensten moeten belasten met 21% BTW.  Voor het vaststellen van de contributie hebben wij overleg gehad met verschillende partijen. We hebben het mogelijk kunnen maken dat het contributietarief  voor 2018, inclusief BTW, nagenoeg hetzelfde blijft als het tarief dat vóór de afschaffing van de BTW landbouwregeling al op de tarievenlijst stond.
 

 
Verlaging registratiekosten hengstveulens
Tijdens de BALV van 8 oktober j.l. is een voorstel van de leden aangenomen ten aanzien van het afschaffen van administratiekosten voor het registreren van de hengstveulens. Op de tarievenlijst zult u terugvinden dat alleen voor merrieveulens nog de administratieve registratiekosten in rekening gebracht zullen worden. Wat uiteraard wel in rekening gebracht wordt voor de hengstveulens zijn de overige kosten zoals kosten voor het paspoort, DNA testen, chippen, eventuele boetes, etc.   Voor een volledig overzicht van de tarieven voor 2018 en het daarop toegepaste BTW tarief vind u op de AVS website onder Tarievenlijst.
 


Rectificatie eerdere berichtgeving BALV
Eerder dit najaar berichtte het bestuur u via de Digitale Nieuwsbrief dat tijdens de BALV het voorstel en besluit om de hengsten-exterieurkeuring optioneel te maken, op verzoek van de leden verdaagd is naar de ALV van 2018.  Een aantal van de leden die aanwezig waren op deze vergadering hebben bezwaar gemaakt dat dit niet op verzoek van de leden is gebeurd en derhalve een verkeerde voorstelling van zaken is. Voor alle duidelijkheid; het bestuur heeft na een uitgebreide discussie met de leden tijdens deze vergadering uiteindelijk het voorstel teruggetrokken om het in een betere vorm opnieuw te kunnen presenteren op de eerstvolgende ALV.