WAHO staat voor  “World Arabian Horse Organization”. Het een overkoepelend orgaan voor alle stamboeken in de wereld die Arabische Volbloedpaarden registereren. Alle huidige Arabische Volboedpaarden stamboeken en de paarden die daar geregistreerd staan zijn ooit erkend door WAHO. In 2000 is besloten om geen paarden meer op te nemen waarvan de ouders niet bekend zijn bij de erkende stamboeken. Daarmee is de definitie van een Arabisch Volbloedpaard vastgesteld dat het een paard moet zijn welk geregistreerd staat in enig WAHO stamboek of afstammelingen daarvan.

Alle WAHO stamboeken zijn akkoord gegaan in het verleden met een internationaal stamboekreglement dat de registratie, import en export standaardiseert. Deze regels worden om de twee jaar geëvalueerd op de WAHO conferentie en eventuele wijzigingen worden daar in stemming gebracht en doorgevoerd.

De WAHO heeft ook een promotionele verantwoordelijkheid en adviseert of bemiddeld tussen stamboekkantoren.

Sinds 2005 wordt er jaarlijks in ieder land dat lid is van de WAHO, de WAHO-Trofee uitgereikt aan dát paard wat op show, sport en/of fokgebied uitzonderlijk heeft gepresteerd. Het paard moet nog in leven zijn en moet geboren en nog steeds geregistreerd zijn in het land wat de prijs uitreikt. Voor deze prestigieuze prijs kan jaarlijks door ieder lid een voorkeur worden aangedragen via het voordrachtformulier. De AVS fokkerijcommissie kiest uit de voordrachten de meest geschikte kandidaat en reikt de WAHO Trophy uit op de jaarlijkse National Championship Show.


Klik HIER voor een overzicht van de diverse Nederlandse WAHO trofee-winnaars
 

Klik HIER om naar de startpagina van de WAHO website te gaan