Embryo Transfer Permissie – Procedure


Voor diegenen die van plan zijn om een embryo transfer procedure te beginnen informeert het AVS u hieronder over de administratieve procedure die gevolgd moet worden.
 

Het AVS wil u er expliciet op wijzen dat er een aantal reproductie-methoden zijn die als verboden zijn vastgesteld door de WAHO en dus niet in aanmerking komen voor registratie. U zult bij elke veulenregistratie een aanvullend formulier moeten invullen en ondertekenen dat deze reproductie opties niet zijn gebruikt. Bekijk HIER dit formulier om uzelf er van op de hoogte te stellen welke reproductie-methoden niet aanmerking komen voor stamboekregistratie .

Bent u voornemens om een embryo te spoelen en over te dragen naar een ontvangst-merrie of in te vriezen, dan zult u eerst een aanvraag voor toestemming  in moeten dienen bij het stamboek van het land waar de merrie was ingeschreven ten tijde van de embryo winning.  U zult ook aan dat stamboek moeten melden wat er uiteindelijk met het embryo is gedaan. Mogelijk moet voor een embryo een exportcertificaat worden aangevraagd als het resulterende veulen is geboren is in een ander land dan het land waar de ET permissie is afgegeven.  Voor het AVS kunt u een HIER een aanvraag voor toestemming formulier downloaden. 


De aanvraag geldt voor slechts één embryo.
Een nieuw formulier is nodig voor ieder embryo afzonderlijk. Van alle paarden die onderdeel uitmaken van deze procedure moet het DNA bekend en vrij opvraagbaar zijn. Indien niet, zal het DNA op kosten van de aanvrager worden bepaald in opdracht van het AVS. Tevens is een ET permissie alleen geldig voor één paarden-combinatie. Voor iedere wijziging zal opnieuw een verzoek moeten worden ingediend.

Het aanvraagformulier moet ondertekend teruggezonden worden naar het AVS kantoor voor goedkeuring.
U ontvangt na een aanvraag van ET permissie eerst een factuur voor het pre-registreren van het embryo. Na betaling van deze factuur wordt het formulier genummerd en getekend door het AVS aan u teruggestuurd, tezamen met een nieuw document dat onverwijld moet worden ingevuld en opgestuurd naar het AVS nadat het embryo is overgedragen, doorverkocht aan derden of is geëxpireerd.

De feitelijke registratie van een ET veulen is complexer en derhalve duurder.
Dit is i.v.m. mogelijkheid dat beide ouderdieren niet in NL geregistreerd staan en DNA informatie van beiden moet worden opgevraagd. Er is daarom één vaste administratieve verhoging vastgesteld, die gelijk staat aan twee maal de verhoging zoals die geldt voor veulens van een buitenlandse hengst.

Indien u niet deze procedure volgt, loopt u de kans dat het uiteindelijke veulen niet geregistreerd kan worden.

Voor de aanvraag van een ET Permissie klik HIER voor het aanvraagformulier