Overschrijven op naam

Het stamboekreglement bepaalt dat paarden alleen overgeschreven kunnen worden op naam van een lid van het AVS. Indien u nog geen lid bent van het AVS, ontvangt u dus naast de factuur voor de overschrijvingskosten tevens een factuur voor het lidmaatschap en (éénmalig) entreegeld.

Sedert mei 2007 is er een nieuwe procedure van kracht voor het overschrijven van het bewijs van inschrijving van een Arabisch Volbloedpaard met een daarbij behorend overschrijvingsformulier. Dit formulier kunt u downloaden, afdrukken, ondertekenen en vergezeld van een kopie paspoort, rijbewijs of ID kaart en het originele paspoort en bewijs van registratie  opsturen naar het AVS. 

Indien de laatst geregistreerde het Bewijs van Inschrijving reeds zelf heeft ingestuurd naar het Stamboekkantoor dan wordt dat daar veilig bewaard.  Mocht het Bewijs van Inschrijving verloren zijn dan kan onder bepaalde omstandigheden en met bijkomende kosten een duplicaat worden verstrekt.  

Tenslotte: Het AVS is niet verantwoordelijk voor in de post verloren stukken en beveelt aan om officiele documenten altijd aangetekend te versturen!

 
DOWNLOAD EEN OVERSCHRIJVINGSFORMULIER