Vaccinatie eisen

ECAHO Influenza entings-eisen voor paarden op ECAHO geaffilieerde evenementen

 • Ieder paard moet een basisvaccinatie van twee entingen hebben gehad. Deze twee basisentingen moeten minimaal 21 – tot maximaal 92 dagen van elkaar gegeven zijn. Bij veulens wordt aangeraden om de basisvaccinatie op te starten vanaf de leeftijd van 6 maanden. Het showen van veulens zonder correcte basisvaccinatie is geheel voor risico van de eigenaar.  
 • De eerste vervolg-enting na de basisvaccinatie (ook wel de 1e booster genoemd) moet binnnen 6 maanden en 21 dagen van de datum van de tweede enting van de basisvaccinatie gegeven worden. (Paarden met alleen een correcte basisvaccinatie mogen tot 6 maanden en 21 dagen na de datum van de tweede enting van de basisvaccinatie deelnemen aan ECAHO evenementen)
 • Paarden die vóór 2009 een correcte basisvaccinatie hadden zijn ontheven van de verplichting om binnen 6 maanden + 21 dagen na de basisvaccinatie de eerste vervolg-enting te hebben ontvangen zolang zij sinds die basisvaccinatie alle jaarlijkse vervolg-entingen op tijd hebben ontvangen.
 • In principe  moeten alle andere vervolg-entingen moeten binnen 12 maanden van de vorige enting gegeven zijn, echter, paarden die arriveren op een ECAHO evenement, moeten binnen 6 maanden +21 dagen van de laatste booster vaccinatie vallen. (of met een kortere interval waar de nationale of lokale authoriteit dat eist)
 • Een paard mag niet arriveren op een ECAHO evenement indien een dit paard 7 dagen of minder geleden is geënt.
 • Entingen moeten zijn toegediend door een veterinair. De details van het vaccin, het serienummer en de datum van toediening moeten geregistreerd zijn in het paspoort van het betreffende paard, getekend en afgestempeld door de veterinair die de vaccinatie heeft toegediend.    
 • In nieuwe-, duplicaat- of aanvullende paspoorten; indien de vaccinatie gechiedenis erg lang is,  mag een veterinair de volgende verklaring plaatsen in het Engels: “The vaccination history of this horse is correct to date ……(plaats de datum van de laatste correcte vaccinatie)” afgetekend en afgestempeld door de desbetreffende veterinair.
 • Sancties voor onregelmatigheden van de entingen:
 • Tot 1 week te laat met de laatste vervolgenting: Boete van € 130. Het paard mag wel deelnemen aan het evenement.
 • Tussen 1 en 2 weken te laat met de laatste vervolgenting: Boete van € 200. Het paard mag wel deelnemen aan het evenement.
 • Meer dan 2 weken te laat met de laatste vervolgenting: Boete van € 280. Het paard mag niet deelenemen aan het evenement en moet het showterrein z.s.m. verlaten.
 • Geen juiste basisvaccinatie en/of eerste vervolgenting binnen de 7 maanden en/of boostercontinuïteit van 12 maanden: Boete van € 280. Het paard mag niet deelenemen aan het evenement en moet het showterrein z.s.m. verlaten en de basisvaccinatie moet opnieuw worden opgestart volgens regels 1 en 2 hierboven.

 VERPLICHT INFLUENZA ENTINGSSCHEMA ECAHO (conform FEI)

VEREISTE ENTINGTERMIJNENTINGSDATUM
Eerste enting basisvaccinatie Basic 1
Tweede enting basisvaccinatieTussen [Basic1 + 21 dgn] 
     en     [Basic1 + 92 dgn]
Basic2
Eerste Booster (uitzonderingen zie bullet 3)Eerste booster om te voldoen aan ECAHO / FEI Uiterlijk [Basic2 + 7 mnd]
Uiterlijk  [Basic2  + (6 mnd + 21 dgn)]
Boost 1
Jaarlijkse booster tav EntingscontinuiteitUiterlijk  [Boost1 + 1 jaar] en ieder jaar daarna  ​Boost X
Booster bij deelname ECAHO eventsUiterlijk  [Boost 1 of [BoostX + (6 mdn + 21 dgn)]  ​