Tenaamstelling fokker


Een tenaamstelling als fokker van een veulen is alleen mogelijk indien u de eigenaar was ten tijde van de dekking OF als u, uiterlijk bij de aangifte van het veulen, een AVS huur/lease contract kunt overleggen waaruit blijkt dat u OP de datum van de dekking officieel huurder van de moeder van het veulen was.

Er zijn GEEN kosten verbonden aan het opstellen van een leasecontract.  Klik HIER dit contract in het Nederlands te downloaden of HIER voor een Engelse versie.