Keuringseisen

AVS LIJST VAN ONGEWENSTE VETERINAIRE GEBREKEN, ERFELIJKE GENETISCHE MUTATIES EN SPERMAKWALITEIT  VOOR HENGSTEN T.B.V. EEN AVS LICENTIE VOOR DE DEKDIENST


De minimale leeftijd van de hengst om aan de Faculteit van Utrecht gekeurd te mogen worden is 2 jaar en 3 maanden. Röntgenfotos t.b.v. van het spatonderzoek of het AVS röntgencertificaat mogen niet genomen zijn vóór het bereiken van de vermelde minimum leeftijd en de gemaakte röntgenopnames mogen niet ouder zijn dan 8 maanden bij aanlevering aan de röntgenologische beoordelingscommissie. 

De volgende onderdelen worden onderzocht:
Aan de Faculteit Diergeneeskunde te Utrecht

 • Over- of onderbijter
  • Indien bij een normaal gesloten mond (centrale occlusie) meerdere antagonerende elementen geen contact maken
 • Beenafwijkigen
  • röntgenologisch spatonderzoek van de sprongen (6 foto’s) met een slechtere uitslag dan klasse 2
  • Aanwezigheid van een ernstig afwijkende hoefvorm waaronder bokhoef en varianten daarvan
 • Spermakwaliteit en geslachtapparaat
  • niet minimaal klasse “matig”, zijnde een minimum van 1000 totaal normaal bewegende spermacellen, minimaal 30% levende cellen en minimaal 30% normaal gebouwde cellen
  • Abnormaal ontwikkeld geslachtsapparaat buiten andere te constateren afwijkingen, geen twee normaal ontwikkelde testikels of wanneer de onderlinge afwijking in volume meer dan 50% is

Aan het van Haeringen Laboratorium te Wageningen

 • CA – Mutatie test Celebelaire Abiotrofie
 • SCID – Mutatietest Severe Combined Immune Deficiency 

Alleen DNA mutatietesten die via het stamboekkantoor zijn aangevraagd kunnen worden uitgevoerd op reeds geïdentificeerde en namens het AVS opgeslagen DNA stalen

 • Het AVS erkent, eventueel met terugwerkende kracht en via een schriftelijk verzoek van de eigenaar, iedere CA of SCID uitslag van paarden, mits deze is uitgevoerd op reeds – of – nadien geïdentificeerde DNA stalen
 • DNA patronen benodigd voor identificatie op een secundair laboratorium, mogen door dat betreffende laboratorium worden opgevraagd via het stamboekkantoor die hier alle medewerking aan zal verlenen
 • Afkeuring voor een AVS deklicentie zal geschieden conform artikel 19.1 van het keuringsreglement
 • Alle kosten van het achteraf identificeren van DNA stalen, omdat de test initieel niet was aangevraagd via het AVS stamboekkantoor, zijn geheel voor rekening van de eigenaar van het paard
 • Iedere hengst die SCID- en/of CA vrij zou moeten zijn vanwege aantoonbaar vrije ouderdieren, wordt op kosten van het stamboek alsnog aan de van toepassing zijnde DNA mutatie test onderworpen als waarborg voor de licentie en als steekproef voor de populatie

De hengst hoeft niet meer verplicht gekeurd te zijn op de Extererieurpremiekeuring voor een goedkeuring tbv een deklicentie: 

 • Hengsten mogen op vrijwillige basis komen naar de exterieurkeuring
  • Meestal i.c.m. een showevenement, alwaar een hengst geprimeerd kan worden.
  • Het AVS streeft er naar om twee keer per jaar een exterieurpremiekeuring te organiseren 
  • Inschrijven kan via het inschrijfformulier van de betreffende show.
 • Aan de hand van een lineair scoreformulier worden ruim 70 onderdelen van het paard beoordeeld op type en conformatie de jury.
  • Indien het gehele veterinaire- en DNA traject is afgerond, zal aldaar een “onvoorwaardelijke” exterieurpremie worden gegeven.
  • D​e scorelijst wordt opgstuurd aan de eigenaar van de hengst en zal conform het keuringsreglement worden gepubliceerd op de respectievelijke hengsten pagina op de AVS website ieder keer als de eigenaar een jaarlijkse deklicentie afneemt
  • Indien de eigenaar denkt dat de hengst een hogere premie kan behalen, dan is hij één keer per kalenderjaar gerechtigd om terug te komen voor een herkeuring.  Op een herkeuring kan de premie alleen gelijk blijven of stijgen maar nooit dalen
  • Hengsten die een 1e premie krijgen van de jury krijgen zijn uitgesloten voor herkeuring en ontvangen voordeze hoogste waardering van het exterieurpredicaat “Ster”.  Op de jaarlijkse National Championship show wordt aan deze hengsten het Sterlint uitgereikt
 • ​Hengsten mogen, indien gewenst, eerst naar de exterieurpremiekeuring komen, alvorens aan het veterinaire en DNA keuringstraject te beginnen, om een “voorwaardelijke” exterieurpremie in ontvangst te nemen.
  • Deze wordt slechts mondeling door de jury medegedeeld en er wordt geen juryrapport afgegeven.
  • Hengstenhouders kunnen een “voorwaardelijke” exterieurpremie verzilveren tot een “onvoorwaardelijke”, door binnen twee kalenderjaren, gerekend vanaf het begin van het jaar waarin de voorwaardelijke exterieurpremie is gegeven, het veterinaire en DNA keuringstraject alsnog met succes af te ronden.

Onderstaand enkele richtlijnen voor de keurings op de faculteit van Utrecht 

 • Men kan zich op weekdagen vanaf 11.00 uur telefonisch aanmelden bij de Hoofdafdeling Gezondheidszorg Paard (HGG), discipline Voortplanting en wel op telefoonnummer: 030-2531188
 • Het telefonisch aanmelden is voor het maken van de afspraak. Ook kunnen hier nadere inlichtingen worden verkregen. Een afspraak kan meestal op een termijn van enkele dagen.
 • Het bezoekadres is: Yalelaan 12, 3584 CM Utrecht
 • Rekening: de financiële administratie van de HGP stuurt een rekening naar het adres waarop de hengst bij aanbieding alhier is ingeschreven.
 • Eigenaren dienen bij het aanbieden van de hengst het paspoort en (een kopie van) de stamboekpapieren van de betreffende hengst mee te nemen.
 • Eigenaren worden geadviseerd om de te onderzoeken hengst in de weken voorafgaande aan het sperma-onderzoek enkele keren te laten dekken. Echter, laat de hengst in de laatste 5 dagen voor het sperma-onderzoek niet meer dekken.
 • Daar de kosten net altijd worden gedeeld met het AVS vragen wij u om de laatste tarieven op te vragen bij de facultieit. Grofweg moet u rekenen op
  • Veterinaire keuring (Overbeet/Onderbeet/Afwijkende hoefstanden) ca. €60
  • Fotos van de sprongen: ca. €240 
  • Sperma- en geslachtsappaarat onderzoek: ca. € 330
 • Indien de hengst reeds een AVS röntgencertificaat heeft vervallen de sprongfoto’s