AMATEUR-RUBRIEKEN OP AVS
NATIONALE C en CHAMPIONSHIP SHOWS


ALGEMEEN

Amateur-rubrieken worden wel erkend door ECAHO maar behaalde resultaten tellen niet als kwalificatie voor andere shows. Voor zover van toepassing zijn alle ECAHO-regels van het ECAHO BlueBook en de AVS inschrijfvoorwaarden voor shows van toepassing.
Er worden “reguliere” – en “overqualified” amateurrubrieken rubrieken uitgeschreven.

DEELNAME VOORWAARDEN AMATEUR-RUBRIEKEN
Deelname aan de reguliere amateur-rubrieken is niet toegestaan indien het paard:

 • klasse- of Medalwinnaar is geweest op een nationale C-show of hoger
 • in het jaar voorafgaand aan deelname van de amateur-rubriek is getraind door een professionele trainer/trainingsstal
 • (Paarden die onder punten 1. of  2. zijn overgekwalificeerd, maar mogen wél deelnemen aan de amateurrubriek “Overqualified Horses”)
 • op dezelfde dag ook deelneemt aan een reguliere ECAHO rubriek aan de hand
 • door een ‘Professionele’ voorbrenger wordt voorgebracht. “Professionele voorbrengers” zijn, maar niet beperkt tot:
  • zij die ten tijde van de amateurkeuring een voorbrengers-licentie hebben geregistreerd staan bij ECAHO
  • zij die in het verleden paarden van anderen hebben voorgebracht op een nationale C show of hoger
  • zij die paarden trainen tegen vergoeding
  • zij die helpen op trainingsstallen en regelmatig te zien zijn als helpers van professionele trainers en/of voorbrengers op ECAHO shows

Bovenstaande is ter beoordeling van de organisatie en kan niet worden betwist. Bij twijfel moet vóór inschrijving, maar uiterlijk vóór deelname,  altijd worden overlegd met de organisatie.  Indien na de show blijkt dat een deelgenomen voorbrenger toch in de categorie “professionele voorbrenger” valt, kan ook achteraf nog diskwalificatie volgen.  

AMATEUR RUBRIEKEN
De volgende amateur-rubrieken worden uitgeschreven op Nationale C – en Championship shows:

 • Amateur Ruinen 1 t/m 3 jaar
 • Amateur Merries 1 t/m 3 jaar
 • Amateur Hengsten 1 t/m 3 jaar
 • Amateur Ruinen 4 jaar en ouder
 • Amateur Merries 4 jaar en ouder
 • Amateur Hengsten 4 jaar en ouder

Uitgeschreven amateur-rubrieken zullen nimmer worden gesplitst noch samengevoegd.

KAMPIOENSCHAP “BEST AMATEUR of SHOW”
Naar aanleiding van de amateurrubrieken wordt alleen een kampioenschap gehouden om te strijden om “Best Amateur of Show”.  Alleen het eerst-geplaatste paard uit iedere amateurrubriek komt in aanmerking voor het kampioenschap “Best Amateur of Show”. Voor amateur-rubriek-winnaars is het verplicht aan het einde van de dag  te verschijnen voor het kampioenschap “Best Amateur of Show”. Zonder attest van de Vet DC zal een paard dat wegblijft op het kampioenschap ‘Best Amateur of Show worden gediskwalificeerd voor de gehele show en de behaalde resultaten in de betreffende amateurrubriek zullen worden gewist.