Bruikbaarheids Onderzoek voor Arabische Volbloedpaarden (ABOP)


Van Arabische Volbloedpaarden die over voldoende aanleg tot het leveren van prestaties beschikken, kan worden verwacht dat zij een positieve bijdrage kunnen leveren aan de fokkerij.

Nu het AVS op het KNHS Centrum in Ermelo is gehuisvest, is er door het bestuur en de fokkerij commissie gekeken naar mogelijkheden om evenementen en keuringen in de toekomst met het NRPS te combineren. Het NRPS heeft ons toegezegd dat wij mogen aansluiten bij hun Algemene Bruikbaarheids Onderzoek (=ABOP) met onze Arabische Volbloedpaarden.
 

Het doel van het ABOP is het testen van de natuurlijke aanleg van Arabische Volbloedpaarden voor gebruik. De deelnemende paarden worden op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo geobserveerd en beoordeeld tijdens een rijproef, springproef en vrij springen. Deelname is mogelijk voor hengsten, merries en ruinen vanaf het jaar dat het paard 4 jaar oud wordt. Het ABOP wordt eens per jaar georganiseerd in het najaar en bij voldoende deelname wordt er in het voorjaar een extra ABOP uitgeschreven.

De jury van het ABOP zal de paarden beoordelen door middel van cijfers van 0 tot 10. Dressuur: stap, draf, galop, geschiktheid als dressuurpaard (2x) en springen: springtechniek, springvermogen, afdruk, geschiktheid als springpaard (2x). In totaal kunnen er 100 punten behaald worden; 50 dressuurpunten en 50 springpunten. Wanneer het totaal aantal punten voor zowel de dressuur als het springen 70 of hoger is (dus een gemiddelde van >7), is het paard “geslaagd”. Het is ook mogelijk om aan één onderdeel deel te nemen. Het paard zal dan 40 punten of hoger moeten behalen (dus een gemiddelde van > 8) om te slagen.
De uitslagen zullen worden gepubliceerd in het AVS magazine en/of op de AVS website.

Tijdens het ABOP is het NRPS Ongeoorloofde Middelen Reglement van kracht en kunnen er paarden aangewezen worden voor een dopingonderzoek. Indien uit het onderzoek blijkt dat het paard behandeld is met een ongeoorloofd middel zal het paard worden uitgesloten van deelname en de reden van uitsluiting worden gepubliceerd in het AVS magazine en/of op de AVS website.

Kleding, optoming en harnachement moeten voldoen aan het Algemene Wedstrijdreglement van de KNHS. Het loswerken mag alleen op een door de organisatie aangewezen locatie waarbij een official aanwezig is. De ruiters en begeleiders dienen het toegewezen rugnummer duidelijk zichtbaar te dragen.  De jury is te allen tijde gerechtigd het ABOP op punten aan te passen indien zij dit voor een individueel paard, dan wel voor het verloop van het onderzoek, nodig acht.


Dressuurproef AVS ABOP
Lichtrijden, tenzij doorzitten wordt gevraagd
Rijbaan 20 x 40m
  1. A-B Binnenkomen in arbeidsdraf op de linkerhand
  2. A Afwenden
      C Rechterhand
  3. A Slangenvolte met drie bogen
  4. M-X-K Van hand veranderen daarbij enkele passen middendraf     
  5. Tussen A en F Arbeidsstap
      F-X-H Van hand veranderen in middenstap
  6. Tussen C en M Arbeidsdraf
  7. B-E-B Grote volte, daarna doorzitten
  8. Tussen F en A Arbeidsgalop rechts aanspringen
  9. A-X-A Grote volte
10. E-B-E Grote volte enkele sprongen middengalop
11. Tussen H en M Arbeidsdraf
      M-X-K Van hand veranderen
12. B-E-B Grote volte, daarna doorzitten
13. Tussen M en C Arbeidsgalop links aanspringen
      C-X-C Grote volte
14. E-B-E Grote volte enkele sprongen middengalop
15. Tussen K en F Arbeidsdraf
16. Tussen F en B Arbeidsstap
      Tussen B en M Arbeidsdraf
17. E-B-E Grote volte en na enkele drafpassen de hals laten strekken
      Voor E Teugels op maat maken
18. F-X-H Van hand veranderen daarbij enkele passen middendraf
      H Arbeidsdraf
19. Tussen C en M Arbeidsstap
      M-E Van hand veranderen in vrije stap
20. E Halve volte halve baan
      Tussen X en G Halthouden en groeten
      C-M-X-K-A Voorwaarts in vrije stap de rijbaan verlaten
 


Springproef AVS ABOP
Hoogte minimaal 60 cm
Rijbaan 20 x 60m
De hindernissen dienen achter elkaar in de volgorde 1 t/m 5 twee keer gesprongen te worden waarbij het alleen is toegestaan om na hindernis 5 een volte te rijden. Na hindernis 5 opnieuw in draf hindernis 1 voor de tweede maal vanuit draf springen en daarna op bovenstaande wijze het parcours vervolgen. De baan mag vooraf verkend worden en er mogen op aanwijzig van de jury enkele facultatieve sprongen gemaakt worden. De jury is gerechtigd om afmetingen van hindernissen en afstanden aan te passen. Na een aantal weigeringen volgt niet automatisch diskwalificatie, de combinatie zal gestimuleerd worden door het aanpassen van de hindernis. Tijdens het onderzoek moeten de aanwijzingen van de jury strikt worden opgevolgd. De jury kan het onderzoek van een paard beëindigen wanneer naar zijn oordeel de gedragingen van een berijder daartoe aanleiding geven.
 


Na het springen onder het zadel zal na overleg met de ringmeester worden overgegaan tot het vrijspringen. Bij het vrijspringen zullen de hindernissen, die in een rechte lijn zijn opgesteld, in de doorgang worden gesprongen.

In overleg met de jury mag ervoor gekozen worden de hindernissen te verhogen.