Prestatie Predikaat aanvraag

Bijgaand de aanvraagprocedure voor Prestatie-predikaten.

ALGEMENE VOORWAARDEN

 • De aanvraag moet worden ingediend en ondertekend door de bij het AVS geregistreerde eigenaar van het paard.
 • De geregistreerde eigenaar van het paard is lid van het AVS
 • Alleen voor levende en in het AVS stamboek opgenomen paarden kan een prestatie predikaat worden aangevraagd.  Het initiatief daartoe ligt altijd bij de eigenaar
 • Alleen schriftelijke, volledig ingevulde aanvragen worden in behandeling genomen.
 • Bij twijfel omtrent de identiteit van het paard en/of twijfel omtrent de geleverde prestaties, zal de Predikatencommissie, op kosten van de aanvrager, nader onderzoek laten uitvoeren.
 • Buitenlandse prestaties zullen normaliter worden nagetrokken en worden getoetst aan de Nederlandse criteria. In twijfelgevallen beslist de Predikatencommissie met een beroeps-mogelijkheid bij het AVS bestuur.
 • Iedere toegekende aanvraag zal worden gepubliceerd in het eerstvolgende AVS Magazine, onder voorbehoud van  beschikbare ruimte
 • Het predikaat wordt vermeld op het bewijs van inschrijving dat wordt teruggestuurd aan de eigenaar
 • De doorlooptijd van de aanvraagprocedure bedraagt normaliter 2 maanden
 • Er zijn geen kosten verbonden aan de aanvraag van het prestatiepredikaat en de vermelding op het bewijs van inschrijving


DISCIPLINES EN VEREISTEN VOOR HET AVS PRESTATIEPREDIKAAT

 • DRESSUUR: Z + 1 winstpunt
 • SPRINGEN CATEGORIE PONY’S: Z + 1 winstpunt
 • SPRINGEN CATEGORIE PAARDEN: M + 1 winstpunt
 • ENDURANCE: Klasse 4 met minimaal 3 winstpunten
 • RENNEN: Een HG van minimaal 59 kg voor hengsten en minimaal 57 kg voor merries. Buitenlandse paarden worden door de predikatencommissie beoordeeld n.a.v. de door hen in het buitenland behaalde resultaten
 • SAMENGESTELDE WEDSTRIJDSPORT CATEGORIE PONY’S: Minimaal Z + 1 winstpunt
 • SAMENGESTELDE WEDSTRIJDSPORT CATEGORIE PAARDEN: Minimaal M + 1 winstpunt
 • WESTERN – Reining: Minimaal 40 punten volgens DAWRA lijst
 • WESTERN – Western Pleasure: Minimaal 40 punten volgens DAWRA lijst
 • WESTERN – Horsemanship: Minimaal 40 punten volgens DAWRA lijst
 • WESTERN – Ranch Trail: Minimaal 40 punten volgens DAWRA lijst
 • WESTERN – In Hand Trail: Minimaal 40 punten volgens DAWRA lijst
 • WESTERN – Versatile Horse: Minimaal 40 punten volgens DAWRA lijst
 • WESTERN – Showmanship at Halter: Minimaal 40 punten volgens DAWRA lijst
 • WESTERN – Hunter Under Saddle: Minimaal 40 punten volgens DAWRA lijst
 • WESTERN – Ranch Riding: Minimaal 40 punten volgens DAWRA lijst
 • WESTERN – Western Riding. : Minimaal 40 punten volgens DAWRA lijst
 • WESTERN – Allround: Minimaal 3 verschillende western predikaten behaald zoals hierboven vermeld
 • MENNEN : Z + 1 winstpunt
   

ALGEMENE VOORWAARDEN

 • Downloaden en uitprinten van het  aanvraagformulier
 • Volledig invullen pagina 2 van dit aanvraagformulier
 • Alle pagina’s van het aanvraagformulier daarna opsturen naar de van toepassing zijnde basisorganisatie
 • Op pagina 3 van de aanvraag moet de door de basisorganisatie afgegeven verklaring omtrent de geleverde prestaties te worden ingevuld. De aanvrager dient hiervoor zelf zorg te dragen.
 • Erkende basisorganisaties zijn: KNHS / De stichting Nederlandse Draf- en Rensport / NVLR / DAWRA
 • Na retourontvangst van de basisorganisatie, de rest van pagina 3 invullen (toelichtende tekst)
 • Aanvraagformulier + originele bewijs van inschrijving (stamboekpapier) + een prestatiegerichte foto (van minimaal 1000 x 2000 pixels) in de aangevraagde prestatie-discipline opsturen aan het AVS kantoor
 • Voor eventuele verdere vragen kunt u terecht bij het Stamboekkantoor tel. o341-217181 / info@avsweb.nl