Nieuwe methode om het veulen gewicht te bepalen

  
  
 Onderzoekers in Chili hebben een nieuwe formule gevonden die het makkelijk maakt om het gewicht van een veulen te bepalen. Het is vaak van belang om te weten wat een veulen weegt. Het bijhouden van de ontwikkeling van het lichaamsgewicht is een goede graadmeter voor de ontwikkeling en bepaling van het juiste gewicht kan van cruciaal belang zijn bij het toedienen van medicijnen.

Natuurlijk is een weegschaal het beste middel, maar die zijn niet bij iedereen beschikbaar. Schattingen zijn vaak onjuist, en gewichtsmeetlinten zijn vaak niet bedoeld voor veulens. Verder is er een mogelijkheid om een gewichtsberekening te maken aan de hand van allerlei metingen van de beenstructuren maar ook die zijn niet specifiek voor veulens bedoeld.

In deze nieuwe methode is maar één meting benodigd; De omtrek van de romp op harthoogte, gemeten vanaf achter de elleboog via een punt 1 inch (2,54 cm) achter het hoogste punt van de schoft.

Dr. Rodriguez en zijn collegae hebben 80 Thoroughbred veulens gemeten varierend in gewicht van 50 kg tot 250 kg. Analyse van de verkregen gegevens gaf hen de volgende formule om te gebruiken:

Geschat gewicht in kg = G³ x 90
(waar G = De omtrek van de romp op harthoogte in meters)

De onderzoekers bevelen deze methode aan boven iedere andere ingewikkeldere methode. Het geeft een voldoende betrouwbaar gewicht voor alle doeleinden en de formule is makkelijk te onthouden.


Bron: Horsetalk, 5 september 2007