Overschrijven paard

Het stamboekreglement bepaalt dat paarden alleen overgeschreven kunnen worden op naam van een lid van het AVS. Indien u nog geen lid bent van het AVS, ontvangt u dus naast de factuur voor de overschrijvingskosten tevens een factuur voor het lidmaatschap en (éénmalig) entreegeld.

Sedert mei 2007 is er een nieuwe procedure van kracht voor het overschrijven van het bewijs van inschrijving van een Arabisch Volbloedpaard met een daarbij behorend overschrijvingsformulier

Dit formulier kunt u downloaden, afdrukken, ondertekenen en vergezeld van een kopie paspoort, rijbewijs of ID kaart en het originele paspoort en bewijs van registratie  opsturen naar het AVS.
 
Het AVS is niet verantwoordelijk voor in de post verloren stukken en beveelt aan om officiele documenten altijd aangetekend te versturen !

DOWNLOAD EEN Overschrijvingsformulier