Opzegging lidmaatschap


Opzegging lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden vóór 1 december van het lopende kalenderjaar. U ontvangt van het stamboekkantoor direct na ontvangst van uw brief een bevestiging van uw opzegging.
De opzegging kan per post of per e-mail verstuurd worden.

AVS Stamboek kantoor
Galvaniweg 8
8071 SC Nunspeet
info@avsweb.nl