AVS Deklicenties en -Dekboeken


Deklicenties voor AVS goedgekeurde dekhengsten kunnen het gehele jaar worden aangevraagd. Houdt u er wel rekening mee dat pas na aanvraag van uw licentie de hengst vermeld zal worden op de AVS website. U ontvangt een dekboek met tien genummerde bonnen van de lopende jaargang. Indien u meer dekbonnen nodig heeft worden deze kosteloos verstrekt.

HENGSTENHOUDERS MET DEKBOEKEN WORDEN ERAAN HERINNERD DAT ER VOOR IEDERE GEDEKTE MERRIE EEN DEKBON MOET WORDEN AFGEGEVEN, OOK ALS DE MERRIE NIET DRACHTIG BLIJKT DE ZIJN. HET GAAT HIER TENSLOTTE OM EEN “DEK-BON” EN NIET OM EEN “DRACHTIG-BON”.

INDIEN EEN GEDEKTE MERRIE ZONDER DEKBON NA DE INLEVERDATUM VAN DE DEKBOEKEN TOCH DRACHTIG BLIJKT TE ZIJN VAN DEZE HENGST, ZAL DE HENGSTENHOUDER BELAST WORDEN MET EEN BOETE VOOR HET TE LAAT INLEVEREN VAN HET DEKBOEK EN VANZELFSPREKEND DE AFDRACHT VOOR DE GEDEKTE MERRIE.

GAARNE DUS ALTIJD EEN DEKBON UITSCHRIJVEN. VERDER WORDEN HENGSTENHOUDERS ER AAN HERINNERD DAT NIET ONDERTEKENDE DEKBONNEN NIET BEHANDELING WORDEN GENOMEN !!!

Ten overvloede herinneren wij alle hengstenhouders met een AVS dekboek eraan dat de dekboeken ingeleverd moeten zijn, uiterlijk 31 december van het jaar dat u een dekboek heeft gekregen. De boeken kunnen in hun geheel opgestuurd worden naar het stamboekkantoor.

Er staan boetes op te laat ingeleverde of zoekgeraakte dekboeken dus indien men kiest om deze over de post te versturen, heeft aangetekend versturen de voorkeur.