AANVRAAG DUPLICAAT REGISTRATIEPAPIER:
Conform art. 30 van het stamboekreglement wordt meegedeeld, dat het registratiepapier is zoekgeraakt van het (de) navolgende paard(en):

Zonder tegenbericht wordt hiervoor een duplicaat registratiepapier verstrekt.

20/09/2018
F&M Quedhio A.14197 (B.B. Escondhio x Albi's Paquerette)