Starten met een hengst

In de KNHS disciplines dressuur, springen en eventing wordt voor het deelnemen met een hengst een startkaart verstrekt indien de deelnemer de leeftijd van 12 jaar (pony’s) of 14 jaar (paarden) heeft bereikt en de deelnemer geklasseerd is of is geweest in de dressuur klasse L2, het springen klasse L of de klasse M-samengesteld.

Bij wijze van hoge uitzondering is door de KNHS toestemming verleend aan de commissie gebruik van het AVS om hengsten te laten starten met  ruiters die nog niet voldoen aan bovenstaande eisen.

Deze ruiters mogen dus gewoon inschrijven op  AVS wedstrijden gejureerd door KNHS juryleden en  hoeven daarvoor geen startcoupons in te sturen of een startkaart te tonen.

Deze ruiters worden geacht zelf hun eigen protocollen te verzamelen en te  bewaren. De commissie gebruik bewaart hier geen copieën van. Bij het behalen van het dressuurniveau van L1 plus 1 winstpunt kan de commissie gebruik een officiele startkaart aanvragen voor deze ruiter.

Uiteraard moet de hengst wel een paspoort hebben en volgens geldende regels gemeten, geënt en gechipt zijn.