Downloadpagina

Onderstaande bestanden zijn formele documenten van het AVS. Deze worden ter download aangeboden maar mogen niet worden gecopieerd noch gebruikt worden voor andere doeleinden.


Administratieve formulieren


Attentie: Sommige formulieren vereisen een kopie van een identiteitsbewijs. (Paspoort, Rijbewijs of Identiteitskaart). Indien u problemen heeft met het afgeven van zo'n kopie, verwijzen wij u naar DIT bestand voor uitleg over afgifte, afscherming van bepaalde gegevens en alternatieven.
Beëindiging tenaamstelling paard
Overschrijvingsformulier stamboekpapier (Bewijs van Inschrijving)
Aanvraagformulier Duplicaat Paardenpaspoort

Aanvraagformulier Nieuw Paspoort
Aanvraagformulier exportpapieren door verkoper
Geboortebericht veulen van buitenlandse- of  niet (goed)gekeurde dekhengst
Formulier Aanvraag ECAHO Voorbrengers Licentie
Formulier Aanvraag Permissie Embryo-Transfer
Formulier Aanvraag Castratie-Premie
Formulier Verklaring Verhuur van Merries
Form Declaration Lease of Mare
Formulier Verklaring Verhuur van Hengsten
Vrijwaringsverklaring voor dekboeken van verkochte hengsten
Aanvraagformulier presatiepredikaat
Aanmelden persoonsgegevens KNHS
Registratie chip buitenlands paard
Bestelformulier AVS Jubileumboek
WAHO Trophy Voordrachtformulier
Tarievenlijst Advertenties Magazine
Invulformulier Paardenmarktjes
Restitutieformulier Deklicentie AVS Dekhengsten
Machtigingsformulier AVS Röntgencertificaat
Machtigingsformulier Algemene Ledenvergadering
Request Duplicate passport by foreign owner
Request export certificate by foreign owner
Tarievenlijst 2019