Soorten lidmaatschappen AVS


Het AVS is zowel een stamboek als een vereniging. Daarvoor zijn 3 soorten lidmaatschappen mogelijk: 

 • Met ieder lidmaatschap ontvangt u vier keer per jaar het AVS magazine vol met verslagen van evenementen, belangrijke informatie over het stamboek en het Arabische Volbloedpaard. 
   
 • Om deel te kunnen nemen aan alle verenigingsactiviteiten van het AVS en alle stamboek gerelateerde service, dient u ‘Volledig’ lid te zijn van het AVS. (Paspoort gerelateerde zaken zijn wettelijk voor iedereen toegestaan, ook voor niet-leden en andere lidmaatschappen)
   
 • Sportleden  mogen alleen aan sport gerelateerde activiteiten van het AVS deelnemen en hebben geen recht op stamboek gerelateerde services (behalve overschrijvingen op naam en paspoortzaken) 
   
 • Volledige- en Sportleden hebben het recht tot stemmen in de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van het AVS waar u samen met uw medeleden het beleid van de vereniging kunt aansturen. De ALV is het hoogste orgaan van het AVS. 
  Het AVS is tevens door de KNHS erkend als rijvereniging. Derhalve geldt een Volledig- of Sport lidmaatschap van het AVS tevens als lidmaatschap van onze KNHS rijvereniging en kunt u via ons een KNHS startkaart aanvragen.
   
 • Donateurs krijgen ieder kwartaal het AVS magazine maar hebben verder geen verenigings- of stamboekrechten  
Lidmaatschap-OptiesVolledigSport Donateur
AVS Magazine 4x per jaarJaJaJa
Lidmaatschap AVS rijverenigingJaJaNee
Deelname Pleasure (rij) onderdelen op AVS showsJaJaNee
Mogelijkheid aanvragen prestatie predicaatJaJaNee
Korting op AVS dressuurwedstrijdenJaJaNee
Gratis deelname aan AVS Sport competitiesJaJaNee
Stemrecht op AVS LedenvergaderingenJaJaNee
Deelname aan AVS shows aan de handJaNeeNee
Mogelijkheid tot gebruik stamboekdienstenJa    Nee1)    Nee2)

1) met uitzondering van overschrijving paard op naam en paspoortgerelateerde services        2) met uitzondering van  paspoortgerelateerde services 

Klik HIER om de tarieven van de diverse lidmaatschappen te zien 

Klik HIER om lid te worden 

Opzeggen van het lidmaatschap dient (reglementair) schriftelijk  te geschieden  vóór 1 december van het lopende jaar,

zo niet, dan wordt het lidmaatschap  automatisch verlengd voor één  jaar.